home
Info
Nieuws / news
Honden / dogs
pupfoto's
Pup info
nestjes / litters
contact
Koeien / cows
Foto's

 

  "SELHORST"  HOLSTEINS

 

Mei 1997 zijn wij vanuit het Twentse Markelo verhuisd naar het Drentse Oosterhesselen. De reden was dat wij op ons oude plekje geen toekomst zagen voor ons bedrijf. We hadden daar een quotum van 400.000 kg melk en 20 hectare grond verspreid over meerdere locaties van huis af.

Momenteel hebben we ruim 52 ha. land rond de boerderij en leveren we ruim een miljoen kg melk aan Friesland Campina.

 

 

 

 

In 2008 zijn wij begonnen met de bouw van een nieuwe ligboxenstal.

 

 

Deze biedt plaats aan 110 melkkoeien. De oude stal is gerenoveerd voor het jongvee en de droge koeien.

In de nieuwe stal hebben we gekozen voor een Westfalia 2 x 12 zij aan zij melkstal.

 

 

8 Maart was de stal klaar en zijn de koeien verhuisd. 1 Week later werd hier tijdens de open dag de Nationale Kampioenschappen veebeoordelen (Champions League) gehouden. Dit werd georganiseerd door de fokstudieclub Dalen eo. Een geweldige dag die door een paar duizend mensen werd bezocht. 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************